Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje na temat reklamacji i zwrotu produktów

 

Reklamacje

Reklamacje można zgłosić na 3 sposoby:

 

- telefonicznie pod nr. tel. 33 400 01 20 (serwis)

- na adres e-mail: biuro@abbpack.com

- listownie: AB Technic, P.O. BOX 300, 43-300 Bielsko-Biała

 

UWAGA! 

Jeśli reklamacja dotyczy urządzenia prosimy przy zgłoszeniu podać jego NUMER SERYJNY.

 

Zwroty

Nie przyjmujemy zwrotów nadanych za pobraniem

Otrzymałeś gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas

Otrzymałeś rabat na kolejną sztukę? – w przypadku zwrotu towaru pomniejszymy zwrot wpłaty o wartość udzielonego rabatu

Podczas zakupu zestawu otrzymałeś rabat na kolejny produkt? - w przypadku zwrotu jednego produktu z zestawu, otrzymasz zwrot pieniędzy za tańszy produkt

Nie przyjmujemy zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)

Osobiście odbieramy zwrot od kupującego